DSpace О системе DSpace
[Новый пользователь? Зарегистрируйтесь!]
 

eSNUIR >
Наукові видання Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки >
Актуальні питання іноземної філології >
2016 >

Актуальні питання іноземної філології, 2016, №4 : [31]

Главная страница коллекции

 
 
или просмотреть 
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях
View Statistics
ЗМІСТ

Акімова Аліна. Вплив «культурної революції» на новітню китайську драматургію

Безносюк Олександр, Златніков Валентин. Психолінгвістичні особливості аудіювання як виду мовленнєвої діяльності

Біскуб Ірина. Лінгвістична й когнітивна категоризація: особливості розмежування

Бондар Тетяна. Загадки як джерело концептуальних ознак досліджуваного концепту (на матеріалі текстів загадок про дорогу)

Бондарчук Олена. Лінгвокультурний типаж Аussteiger у лінгвокультурології

Волошинович Наталія. Мовленнєва агресія в інтернет-комунікації

Гуз Олена. Особливості іспанської мови в країнах Латинської Америки

Гусак Людмила. Асоціативне засвоєння іншомовного навчального матеріалу молодшими школярами

Дмитрасевич Ростислав. До питання про класифікацію англомовних термінів юридичної психології

Жолтаева Гульнар, Кылышпаева Мадина, Ханина Надежда. Когнитивный подход к формированию коммуникативной компетенции при обучении иностранному языку в неязыковом вузе

Жуйкова Маргарита. Словникові дефініції та принцип антропоцентризму

Зацний Юрій. Тенденції та процеси розвитку лексико-семантичної макросистеми сучасної англійської мови

Khalilovа Shahnoza. Formation of Intercultural Competence of Foreign Languages through the System of Higher Education

Каліщук Діана. Лексичні маркери концептуальних стилів Б. Обами та Дж. Буша

Косович Ольга. Проникнення англiцизмiв у вокабуляр французької мови (на матерiалi онлайнових медiйних джерел)

Котис Олена. Challenges of Teaching Academic Writing to Ukrainian ESL Students

Макарук Лариса. Паралінгвальні засоби як композиційні складники сучасних англомовних мультимодальних текстів

Мамосюк Олена. Поліфонія як комунікативна ознака побудови художніх текстів письменників-новороманістів

Мусійчук Тетяна. Комунікативна ситуація обурення

Павлюк Алла, Рогач Оксана. Мотиваційні відмінності вивчення іноземних мов

Панченко Вікторія . Інноваційні технології навчання англійської мови студентів університету

Пасик Людмила, Рись Лариса. Іменникові композити-метафори як особливий вид словоскладної номінації

Розвод Еліна. Міфологічне та символічне значення концепту SUN як основна форма вираження соціокультурного буття американського етносу

Sadova Hаlyna. Instant Actions in Modern English: Achievements vs Semelfactives

Семенюк Тетяна. Тактика включення іконічних засобів у реалізацію стратегії привернення уваги в німецькомовній рекламі споживчих товарів

Сірик Людмила. Російські поети-символісти в оцінці та перекладах українських неокласиків

Smalko Liudmyla. English Children’s Literature: Modern Trends in Themes and Narrative Strategies

Смольницька Ольга. Переклад концептів світської лірики вибраних державних діячок Європи (Х–ХVI ст.) (на матеріалі англо- і ґельськомовної поезії)

Станіслав Ольга. Синтаксична когезія як відображення культурної парадигми епохи (на матеріалі «потоку свідомості» М. Пруста)

Хірочинська Ольга. Фонетичні особливості сучасної французької мови

Чернецька Надія. Жаргонна метафоризація як засіб реалізації творчого потенціалу мовлення в студентському іспаномовному середовищі

 

Valid XHTML 1.0! DSpace Software Copyright © 2002-2005 MIT and Hewlett-Packard - Обратная связь